Varianten

U kunt De ProjectCheck in een aantal varianten uitvoeren:

 • De TeamCheck
  Neem de set kaartjes die horen bij het projectteamlid en leg ze op volgorde (zie nummers rechtsonder). De projectleider leest één voor één de kaartjes voor, de projectteamleden noteren welke zaken zij persoonlijk positief waarderen. Na afloop worden de gekozen kaartjes op tafel gelegd en licht iedereen zijn keuze toe. In de tweede ronde noteert iedereen waar de verbeterpunten zitten.

 

 • De KlantCheck
  Doe De ProjectCheck met het projectteam, maar zonder de gebruiker. U kunt vrij spreken. U kunt deze activiteiten ook uitvoeren met uw opdrachtgever. Kom tot een resultaat, noteer dat. Nodig daarna de gebruiker uit en stel zijn beleving vast aan de hand van de kaartjes. Bespreek overeenkomsten en verschillen tussen uw conclusies en die van de gebruiker.
  U kunt De ProjectCheck op dezelfde wijze doen met de opdrachtgever.

 

 • De FeedbackCheck
  Zoek uit de kaartjes het kaartje dat volgens u het beste beschrijft wat de positieve bijdrage van een ander is aan het project. Geef dat kaartje aan de ander. Idem met opbouwende kritiek: wat zou de ander beter kunnen doen?

 

 • De RolCheck
  Als u meer wilt weten over het perspectief waarmee iemand zijn rol invult, pakt u de set van die specifieke rol, kiest daaruit het kaartje dat u het meest intrigeert en geeft het aan degene die die rol werkelijk vervult. Hij beantwoordt de vragen: wat betekent dit in mijn dagelijkse praktijk? Hoe ga ik hiermee om? Welke keuzes maak ik daarin? Waarom?

 

 • De ProjectmanagementCheck
  Doe De ProjectCheck op de wijze zoals hierboven beschreven, en stel de vraag centraal: wat is kenmerkend voor het projectmanagement in deze organisatie?

 

Terug naar de handleiding