Speciale Situaties

Soms voldoet een project niet aan de standaardkenmerken zoals je die in de boeken tegenkomt: één interne projectleider, één team, één opdrachtgever. Hieronder leest u hoe De ProjectCheck ook in dit soort ‘uitzonderlijke’ situaties toegepast kan worden.

Meerdere projectleiders en teams
Wanneer een project groot en gecompliceerd is, dat het niet meer lukt om met slechts één projectleider en één team het werk te doen, heb je meestal te maken met een gelaagde projectstructuur: Een projectleider met een projectteam en daaronder werkgroepen met teamleiders. De ProjectCheck leent zich zowel voor gebruik in het centrale projectteam, als separaat in de werkgroepen. In het eerste geval gaat het om het totale projectresultaat, de klant en de opdrachtgever voor het project. In de werkgroepen gaat het om de bijdrage die de werkgroep levert aan het totale resultaat, de gebruiker van die bijdrage en de projectleider als opdrachtgever.

Meer dan één gebruiker of opdrachtgever
Het is belangrijk dat de bevindingen van een ProjectCheck specifiek genoeg zijn om concrete aanbevelingen en acties te formuleren. Als het project meer dan één gebruikersgroep of opdrachtgever kent en als de wensen en betrokkenheid van die gebruiker of opdrachtgevers onderling wezenlijk verschillen, neem dan de tijd om in de eerste en tweede evaluatieronde voor iedere gebruiker/opdrachtgever apart drie kaartjes uit te zoeken.

Externe projectleider
Heeft u of bent een externe projectleider, dan gebruikt u twee sets kaartjes om u te spiegelen, de set voor de projectleider en de set voor het externe projectteamlid. Uit de beide sets selecteert u in de eerste ronde eenmaal drie succes-kaarten en in de tweede ronde eenmaal drie zorgen-kaarten.

Externe opdrachtgever
Heeft u of bent een externe opdrachtgever, dan gebruikt u twee sets kaartjes om u te spiegelen, de set voor de opdrachtgever en de set voor de gebruiker eindresultaat. U leest de gebruikerskaarten vanuit het perspectief van de klant-leveranciers relatie die de opdrachtgever met de projectorganisatie heeft. Uit de beide sets selecteert u in de eerste ronde eenmaal drie succes-kaarten en in de tweede ronde eenmaal drie zorgen-kaarten.

Een projectbureau
In sommige organisaties wordt gewerkt met een zogenaamd projectbureau. Een projectbureau is dienstverlenend aan een project en met name aan de projectleider. De vraag is welke kaartjes (welke rol) van toepassing zijn voor het projectbureau. Daarbij is leidend vanuit welk perspectief, dus rol het projectbureau haar diensten verleent. Als het projectbureau onderdeel uitmaakt van het project, dan is dat het perspectief van het projectteamlid. Als het projectbureau buiten het project staat en in een neutrale klant-leveranciersrelatie haar diensten verleent, dan lenen de kaartjes voor de projectomgeving zich beter.

In alle gevallen
Denkt u er aan dat in alle gevallen de kaartjes bedoeld zijn om u te inspireren bij een zoektocht naar die specifieke zaken die er voor u toe doen. Het gaat op de eerste plaats om uw associatie en uw verhaal bij de stelling op het kaartje

Terug naar de handleiding